Sportsko-rekreacijski centar Đurđevac

Đurđevac

Geolokacija
46°2'37'' N
17°4'20'' E
Adresa
A. Radića 23
Grad
Đurđevac
Država
Hrvatska

Sportsko-rekreacijski centar smješten je uz Stari grad Đurđevac, u blizini park-šume Borik. Idejno rješenje centra obuhvatilo je široki spektar sportskih i rekreativnih sadržaja, a za sada je izvedena zgrada nogometnog stadiona. Svi sadržaji planiranog centra povezani su mrežom staza i šetnica koja se nadovezuje na pješačke putanje okolnih prostora – centra grada, livade iza Starog grada, hotela Picok i park-šume Borik.

Zgrada nogometnog stadiona centralni je element u prostoru sportsko-rekreacijskog centra. Ciljana kategorizacija zgrade i budućih otvorenih igrališta je stadion UEFA 1.kategorije. Riječ je o prizemnoj građevini s prohodnim javnim krovom koji je ujedno pristupna staza do tribina kapaciteta 200 sjedećih mjesta.

Pješačka komunikacija uzdiže se do krova građevine te se s druge strane objekta spušta i povezuje s terenom. Time krov postaje prohodna terasa, djelomično natkrivena nadstrešnicom koja se proteže i iznad tribina.

Visinska razlika između krova i terena artikulirana je stepenastim ozelenjenim terasama. Uz kaskadnu formu zgrade, glavni oblikovni element je vidljivi beton u žutoj boji inspiriran obližnjim lokalitetom - geografsko-botaničkim rezervatom „Đurđevečki peski“.

Cilj oblikovanja bila je interpretacija funkcionalnih elemenata stadiona na suvremeni način uz što bolje uklapanje zgrade u sredinu koja ju okružuje. Drvena konstrukcija nadstrešnice, ozelenjene terase i mreže sa zelenilom na stražnjoj strani zgrade uvode element prirode koji daje novi vizualni i taktilni doživljaj. 

U interijeru su osim funkcionalnih sadržaja (svlačionice, ambulanta, prostor za medije, tehnički i servisni prostori) dva uredska prostora, caffe bar i VIP salon.
 

Fact Sheet

naziv projekta

Sportsko-rekreacijski centar Đurđevac

broj projekta

237

program

javno, sport, turizam

status

realizacija

projektiranje

2014 - 2016

Gradnja

2017 - 2018

Lokacija

Hrvatska, Đurđevac, A. Radića 23

Površina parcele

35404 m²

Površina građevine

855 m²

Volumen

3185 m³

Tlocrt

1601 m²

nadmorska visina

116 m

autor

3LHD

klijent

Stari Grad

Projektni tim

Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Paula Kukuljica, Koraljka Brebrić Kleončić, Nikolina Muža, Vibor Granić, Marijana Pivac, Ana Mikelić

Suradnici projektnog tima

Centura - Marko Piljek, Ivan Piljek

Fizika zgrade

AKFZ studio - Mateo Biluš

Projekt krajobrazne arhitekture

Kreativni Krajobrazi - Kaja Šprljan Bušić

Tehnološki projekt točionika

Dekode - Zoran Divjak

Projekt konstrukcije

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Krešimir Tarnik - Krešimir Tarnik

Projekt prometa

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Krešimir Tarnik - Mate Ćurić

Projekt elektroinstalacija

ETS - Farago - Alen Farago

Projekt strojarskih instalacija

Eksperterm - Igor Karačić

Projekt vodovoda i odvodnje

Viking - Ivan Vajdić

Geodetski projekt

Vektra - Iva Novak Cikač

Projekt zaštite od požara

Inspekting - Josip Radeljić

Projekt zaštite na radu

Inspekting - Milan Carević

Troškovnik

Forel projekt - Lucija Ivas

Nadzor

Forel projekt

Glavni izvođač

Elektrocentar Petek


Fotografije

Gradilište

Back to top Back to projects