Dvorac Janković

Suhopolje

Geolokacija
45° 47' 57.22'' N
17° 29' 52.11'' E
Adresa
Vukovarska ulica 4
Grad
Suhopolje
Država
Hrvatska

Polazište za izradu ovoga projekta bila je potreba za spašavanjem kulturno, povijesno i arhitektonski vrijednoga Dvorca Janković u Suhopolju od njegova daljnjega propadanja. Sadržaji za goste uključuju multimedijalni prostor (5D kino), suvenirnicu te smještajne i ugostiteljske kapacitete. Dvorac je dio povijesnog perivoja koji je zaštićen kao objekt prirode i spomenik vrtne arhitekture.
Projekt rekonstrukcije dvorca rađen je u suradnji s konzervatorima, uz poštovanje povijesnog nasljeđa i zadržavanje vrijednih povijesnih elementa zgrade. Glavna građevina je rekonstruirana a oba krila su, zbog nepovratnih oštećenja na konstrukciji, kreativno reinterpretirana na suvremen način.

Glavna zgrada dvorca posjeduje barokna obilježja: nepravilan tlocrt, razvedeni krov i sjeverno pročelje u ulozi glavnog pročelja. Novo oblikovanje u potpunosti poštuje njena povijesna graditeljska i stilska obilježja. Unutrašnja struktura, prostornost, volumen i povijesna organizacija prostora dvorca maksimalno je očuvana.

Pročelja su rekonstrukcijom suvremeno interpretirana, a važni povijesni elementi su očuvani: dio istočnog pročelja s rekonstruiranim lučnim arkadnim trijemom, podrumski svodovi i zidovi izvedeni od cigle. Kameno spiralno stubište bilo je potpuno devastirano i rekonstrukcijom je zamijenjeno s pigmentiranim betonom u istom obliku i formi. Oba krila dvorca imala su u prošlosti funkciju gospodarskih zgrada. Poštujući njihov volumen i formu, kreativnom reinterpretacijom napravljena su nova krila koja čuvaju arhitektonsko urbanistički karakter sklopa.

Glavna zgrada i istočno krilo povezani su potpuno ostakljenim hodnikom (zidovi i strop) kako bi se između njih ostvarila topla veza. Transparentni volumen omogućuje bolju komunikaciju, a vizualno ne narušava postojeće čvrste volumene. Drugi spojni element s glavnom zgradom je neogotički trijem koji je ostakljen kako bi se ostvarila topla veza između glavne zgrade i zapadnog krila s restoranom. Taj hodnik koristi se i kao ulaz u dvorište dvorca.

Sadržajno u glavnoj zgradi je smješten centar za posjetitelje, cafe i smještajne jedinice na katu. U zapadnom krilu nalaze se ugostiteljski sadržaji: restoran / kušaonica, kuhinja s pratećim sadržajima i spremišta. U istočnom krilu se uz uredske prostore i smještajne jedinice nalazi i wellness zona s unutarnjim bazenom.

Fact Sheet

naziv projekta

Dvorac Janković

broj projekta

218

program

javno, turizam

status

realizacija

projektiranje

2013 - 2013

Gradnja

2017 - 2021

Lokacija

Hrvatska, Suhopolje, Vukovarska ulica 4

Površina parcele

74430 m²

Površina građevine

2890 m²

Volumen

13620 m³

Tlocrt

1280 m²

autor

3LHD

klijent

Općina Suhopolje

Projektni tim

Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Kristina Marković, Zoran Šuša, Krunoslav Szoersen, Dragana Šimić, Vesna Jelušić, Dijana Vandekar, Larisa Čišić, Valentina Nemet

Suradnici projektnog tima

Ivana Šajn

Projekt konstrukcije

Studio Arhing - Juraj Pojatina

Projekt strojarskih instalacija

Eksperterm - Igor Karačić, Mislav Pepeš

Projekt vodovoda i odvodnje

Eksperterm - Ivan Vajdić

Projekt elektroinstalacija

ETS - Farago - Gordana Duić

Projekt sprinkler instalacije

Sprinkler - Branimir Samac

Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti

Flamit - Željko Mužević

Projekt tehnologije kuhinje

Dekode - Zoran Divjak

Fizika zgrade, projekt detalja

AKFZ studio - Mateo Biluš

Projekt bazenske tehnike

Vodotehnika-projekt - Nenad Šutevski

Projekt svjetlotehnike

Ortoforma - Ninoslav Kušter

Projekt krajobrazne arhitekture

Kristina Lukačević; Vrtni Design - Luka Brnić

Konzervatorska studija

Biserka Bilušić Dumbović

Restauratorsko-istraživački radovi

Vjekoslav Varšić

Vizualizacije

Boris Goreta, Mario Harni, Branimir Turčić


Fotografije

Back to top Back to projects