Primjeri dobre prakse
1. rujan 2016

Saša Begović održat će predavanje o 3LHD-ovim projektima i realizacijama u sklopu stručnog skupa za nastavnike iz graditeljskih škola. Skup se održava 1.rujna u Oris kući arhitekture u Zagrebu. Na skupu će osim obrade stručnih tema i obilaska 9 značajnih arhitektonskih točaka u Zagrebu kroz seriju predavanja biti predstavljeni konkretni projekti i primjeri rada arhitekata mlađe generacije.