Osnovna Škola u Kastvu

27.12.2023.

Idejno rješenje i ponuda 3LHDa odabrani su na natječaju javne nabave za novu osnovnu školu u Kastvu. Škola je projektirana kao područna škola za 448 učenika i za odvijanje nastave u jednoj smjeni, u skladu s odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja o prijelazu na koncept cjelodnevne škole. Realizacija projekta planirana je na temelju financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u periodu 2021.-2026. god. Trenutno radimo na razvoju idejnog projekta.
Projekt se nalazi na lokaciji s vrlo specifičnom topografijom – prepunom vrtača karakterističnih za to područje, s visinskom razlikom od 27m. Cjelokupni koncept nastoji poštovati zatečeni kontekst, čime se osigurava harmonična integracija školskih objekata u okoliš. Dvoetažni volumen s učionicama orijentiran na jug podzemno je povezan s volumenom sportske dvorane. Poviše podzemnog dijela prolazi javna pješačka komunikacija istok - zapad. Sportsko igralište smješteno na krovu dvorane formira školski natkriveni trg /trijem te definira glavni ulaz. U međuprostoru volumena škole i javnog prolaza nalaze se popratni sadržaji škole koji formiraju atrije. Jedan od ključnih elemenata su terasasti vrtovi na južnom dijelu parcele koji će služiti kao prostor za vanjske školske aktivnosti.

Previous