Zeleni forum Poreč

Poreč

Geolokacija
45°13'41" N
13°36'1" E
Adresa
Mlinska ulica - Ulica županije Somogy
Grad
Poreč
Država
Hrvatska

Današnji veliki prostor gradskog parkirališta u Poreču izuzetan je potencijal grada zbog blizine povijesne jezgre i mora, sjecišta pješačkih kretanja, prometnog pristupa gradu i kontaktnih zona. Jasno definirane kontaktne zone omogućuju formiranje javnog urbanog prostora na zadanoj lokaciji. Velika zelena integrirajuća ploha puna je sadržaja na svojoj površini. To postaje javna površina grada koja sugerira otvorenost, prolaznost na i ispod površine. Ispod zelene plohe je veliki parking čija veličina varira obzirom na sezonu. Dio parkirališnog prostora koristi se van sezone kao javni natkriveni sadržaj - dvorana za različita javna događanja, a u ostalim dijelovima savijene plohe smješteni su poslovni i trgovački sadržaji. 

Gornji javni sadržaji služe prvenstveno javnim potrebama grada, ali i zadržavanju građana i korisnika. Park je oblikovno integralan, a funkcionalno dovoljno kompleksan da bude korišten tijekom cijele godine. Terase ugostiteljskih objekata, sportski tereni za squash, odbojku na pijesku, košarku, dječje igralište, boravak uz različite atraktore pružaju korisniku raznolikost u smislu korištenja i doživljavanja prostora. Prema turističkoj strategiji razvoja Istre, Poreč je pozicioniran kao grad zabave. Ovaj koncept Zelenog foruma potpuno odgovara toj strategiji te omogućava da se na tako zamišljenom javnom prostoru odvijaju sva bitna događanja - sajmovi, karnevali, proslave, fešte, koncerti na otvorenom, procesije... Ovim projektom Poreč se pozicionira kao bitan sajmišni centar regije.

Fact Sheet

naziv projekta

Zeleni forum Poreč

broj projekta

147

program

javno, sport, infrastruktura, urbanizam

status

projekt

Lokacija

Hrvatska, Poreč, Mlinska ulica - Ulica županije Somogy

Površina parcele

21332 m²

Tlocrt

9397 m²

autor

3LHD i ECOING

Projektni tim

Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Ivana Dabrović, Ivana Žuanić, Damir Gamulin, Ines Hrdalo


Vizualizacije

Back to top Back to projects