Mali Maj

Poreč

Geolokacija
45°14' 50.99" N
13°36' 11.21" E
Adresa
Špadići / Veli Maj / Mali Maj
Grad
Poreč
Država
Hrvatska

Natječaj je tražio idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje podcentra grada Poreča (Špadići – Mali Maj – Veli Maj) tj. novog stambenog naselja sa sportskim i poslovnim sadržajima koje će postati novo gravitacijsko područje sjevernog dijela grada. Parcela je smještena sjeverno od centra, u zoni mješovite namjene, omeđena stambenim i turističko-apartmanskim naseljima u velikoj blizini mora i plaže. 

Osnovni koncept projekta polazi od analize morfologije istarskih naselja i topografije same parcele povoljno okrenute prema moru. To je omogućilo formiranje osam manjih klastera i odvojene sportske podcjeline složene u mozaik „prirodne“ strukture i nove urbanističke matrice, razvijene u potpunosti prema lokalnim obilježjima, koja omogućuje gradnju u fazama. Stambene zgade predviđene projektom su najviše trokatnice sa prolaznim prizemljima, tipološki između obiteljske kuće i stambene zgrade. Klasteri omeđuju unutarnja tematska dvorišta a između njih se nalaze glavni pješački putovi te javni sadržaji u prizemljima zgrada. 

Dominacijom pješaka sa isključivo pješačkim ulicama želi se stvoriti mjesto socijalnog susreta toliko karakteristično za Mediteran. Na spojevima pješačkih ulica stvaraju se i mali urbani trgovi, a kroz rahlu strukturu otvaraju se kadrovi koji otvaraju pogled prema moru i prodiru u unutarnje blokove u kojima se razvijaju Zelena Dvorišta. Te Zelene oaze, su mali tematski "parkovi" i suvremena interpretacija vrtača ili gromača, a primaju različite sadržaje u funkciji okolne izgradnje - od visokog zelenila, dječjih igrališta, agrikulturnih vrtova do mogućnosti stvaranja malih lokalnih bazena.

Fact Sheet

naziv projekta

Mali Maj

broj projekta

193

program

javno, stanovanje, sport, urbanizam

status

projekt

projektiranje

2010 - 2011

Lokacija

Hrvatska, Poreč, Špadići / Veli Maj / Mali Maj

Površina parcele

1050000 m²

Površina građevine

72595 m²

nadmorska visina

18 m

autor

3LHD

klijent

Grad Poreč

Projektni tim

Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Irena Mažer Hranuelli, Tomislav Soldo, Vibor Granić, Ida Ister

Vizualizacije

Boris Goreta


Vizualizacije

Skice

Back to top Back to projects