Kampus Borongaj

Zagreb

Geolokacija
45°48'44'' N
16°2'17'' E
Adresa
Borongaj
Grad
Zagreb
Država
Hrvatska

Planiranje novog Kampusa Borongaj ujedno je i stvaranje plana razvoja novog dijela grada, pri čemu se postavljaju dva bitna pitanja: kako stvoriti novi kvalitetan dio grada i koji će biti glavni katalizator razvoja. 3LHD je predložio stvaranje koncepta klastera u zelenoj šumi, jasno definirajući "prazan" prirodni prostor, granice, infrastrukturu i hijerarhiju. Svaki klaster ima izrađenu matricu i svoju specifičnost - javni prostor, javnu zgradu i formirana ulična pročelja te se tako postepeno razvija plan Zelenog Kampusa Borongaj.

Fact Sheet

naziv projekta

Kampus B

broj projekta

191

program

javno, kultura, obrazovanje, stanovanje, urbanizam

status

projekt

projektiranje

2010 - 2011

Lokacija

Hrvatska, Zagreb, Borongaj

Površina parcele

930000 m²

Površina građevine

377000 m²

nadmorska visina

115 m

autor

3LHD

klijent

Sveučilište u Zagrebu

Projektni tim

Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Eugen Popović, Leon Lazaneo, Anna Kocsis, Krunoslav Szoersen

Suradnici projektnog tima

Tina Galešić

Održivi razvoj i gradnja, energetsko ekološko tehnološki koncept

BDSP London - Siniša Stanković, Ivan Jovanović, Alan Harries, Shashank Jain, James Allan, Tygoe Doyle, Demetrio Martinez; BDSP Beograd - Radovan Duckinovski, Tanja Cvetković, Borivoje Baković

Konzultant prometa

Boris Leović

Projekt krajobrazne arhitekture

Ines Hrdalo

Vizualizacije

Josip Miklec, Vlatko Matić


Vizualizacije

Skice

Back to top Back to projects