Projekt ACI marine u Rovinju
23. prosinac 2016

3LHD je u protekloj godini radio na projektu kopnenog dijela ACI marine Rovinj. Završena je izvedbena faza projektne dokumentacije a početak gradnje marine očekuje se u siječnju 2017. godine. Na projektu je ostvarena suradnja s tvrtkom Obala. Marina se nalazi u zoni Monte Mulini, nadomak centra grada Rovinja. Prostor karakterno definiraju javni park, rovinjski akvatorij i pogled na srednjovjekovnu gradsku jezgru. Kontekst lokacije bio je inspiracija za promišljanje redizajna postojećih sadržaja.