Predavanje 3LHD-a na sveučilištu TU Darmstadt
31. listopad 2007

Arhitekti studija 3LHD-a odrzat ce predavanje na Tehnickom Sveucilistu Darmstadt, Njemacka, na uglednoj arhitektonskoj skoli u srijedu (31. listopada 2007) u 19 sati. Predavanje ce biti o recentnim radovima 3LHDa i nastojati ce pruziti studentima uvid u suvremene kreativne procese u arhitekturi.