Predavanje "12" u Splitu
19. prosinac 2006

U utorak 19. prosinca Saša Begović će održati predavanje na Arhitektonskom fakultetu u Splitu. Predavanje pod nazivom "12" predstavlja kroz 12 projekata presjek rada studija 3LHD, od poznatih nagrađivanih realizacija do najnovijih i neobjavljenih radova. 3LHD je nedavno proslavio i dvanaest godina rada. Predavanje u Splitu nastavak je žive predavačke aktivnosti partnera voditelja studija.