Arhitur & Spas open 2016
11. ožujak 2016

Ovog petka, 11.ožujka održava se konferencija Arhitur (Arhitektura i turizam) u ski resortu Rogla. S obzirom na važnu ulogu koju arhitektura može igrati u turizmu i turističkoj ponudi, sve bi regionalne turističke strategije trebale uključivati potencijal koji inovativni projekti imaju. U sklopu konferencije predstaviti će se najbolje takve prakse i koncepti. Jedan od predavača je i Saša Begović, partner u 3LHDu.